diumenge, 6 de desembre de 2009

GITIC. Aprenentatge i TIC

La pràctica de Gestió de la informació i TIC, aquest cop ha consistit en fer quatre expeiències d'aprenentatge. La primera tractava d'escriure un dictat, un poema que es titulava la Vaca Suïssa, mitjançant el programa Microsoft Word. Un cop el professor, en Xavier Àvila, ha acabat de dictar-nos-lo, ens canviàvem de lloc i corretgiem les faltes d'ortografia al company, mitjançant el marcador groc. Després tornàvem al nostre lloc i miràvem les faltes que el company ens havia corretgit, la veritat és que jo tenia unes quantes, perquè hi havia paraules que no havia escoltat mai.
Tot seguit, vàrem fer una altra experiència d'aprenentatge que va consistir en baixar-nos una demo del programa Crayon Physics, que consisteix en crear diferents elements (ratlles, rodones, etc.) per caçar estrelles. Doncs, vam estar una estona jugant i experimentant les diverses possibilitats que ens oferia aquest tipus d'activitat. I, la veritat és que és un joc molt entretingut. La tercera consistia en anar al programa de Zona Clic i fer activitats d'Utillatge químic. I, per últim, havíem d'indicar al professor, mitjançant una sèrie d'indicacions que cal tenir en compte, com havia de fer per arribar a la porta. Un company havia de dir, per exemple, gira a l'esquerra o gira a la dreta, avança "x", entre d'altres. Llavors, després vàrem aplicar això en un programa que consistia en fer el mateix, però amb una tortuga. D'això se'n diu el llenguatge Logo. Una manera fàcil de desenvolupar diferents matèries com la geometria, les matemàtiques, etc.

A continuació, passem a comentar les metàfores de l'aprenentatge amb l'ordinador i justificar l'associació de cadascuna de les experiències fetes a classe.
  • La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
En aquesta metàfora es fa referència al programari que reprodueix el mode tradicional d'ensenyament-aprenentatge. L'ordinador tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant, gràcies a programes informàtics que ofereixen activitats educatives, com per exemple les activitats JClic. Aquest tipus d'activitats són les més emprades a les escoles, ja que s'estableixen exercicis per posar en pràctica de qualsevol assignatura tractada a l'escola.
El que s'anomenaven "màquines d'ensenyar" en substitució dels tutors, s'encarregaven de l'activitat docent, però no varen tenir èxit als anys 50. Més tard, van aparèixer els microordinadors i es va reprendre la idea de que els ordinadors funcionessin com a tutors. Per tant, amb l'ordinador també s'estableixen interaccions igual que amb els mestres: iniciació (docent) - resposta (alumne) - avaluació (professor). Mentre que la interacció establerta amb un alumne i un ordinador: l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalúa; a continuació l'ordinador inicia un nou cicle.
  • La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
En aquesta metàfora és l'alumne qui controla a la màquina. És ell qui "ensenya", donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer.
Una de les activitats que hem tractat a classe d'aquest tipus de metàfora és el llenguatge Logo, que mitjançant un objecte gràfic anomenat tortuga, l'alumne introdueix les dades, per tal de que l'objecte gràfic, la tortuga, obeeixi les instruccions que dóna l'alumne, de manera que aquest experimenta, descobreix i construeix mitjançant aquestes activitats. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de guiar al professor fins a la porta amb el mateix llenguatge Logo. Però, en aquest tipus d'experiència d'aprenentatge, el mestre queda en un segon pla i el seu paper seria el de seguir el procés de treball del nen i, quan ho consideri oportú, plantejar preguntes que serveixin de guia a la reflexió del nen.
  • La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
Permeten un aprenentatge per descoberta semblant al que ofereix el llenguatge Logo, i aquest tipus de metàfora podem incloure l'activitat de Crayon Physics, ja que mitjançant la llibertat de crear diverses formes, en el cas del Crayon Physics, línies o rodones, que seguint la llei de la gravetat podem arribar a caçar estrelles, però són sistemes tancats en els que l'usuari pot manipular diversos paràmetres, però no afegir-ne de nous. Un altre exemple més senzill, es pot veure amb la Doctora Xinxeta. En aquest tipus d'activitats permeten que els nens aprenguin les condicions que afavoreixen el creixement d'una planta.
  • La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina
L'ordinador s'ha convertit en un mitjà que utilitzem en el nostre dia a dia, tant per treballar com les estones d'oci. I, aquest és un fet que actualment a les escoles es tracta.
Els infants haurien de treballar des de ben petits amb eines que els hi permetin gestionar i organitzar la informació. Per tant, amb l'ús de l'ordinador permet als infants que tinguin possibilitats d'experimentar amb diverses aplicacions com: esborrar, dibuixar, classificar, pintar, escriure, etc. Però, s'ha de tenir en compte que l'ordinador no substituirà els mètodes tradicionals d'escriure, pintar o dibuixar, entre d'altres.
Aquest tipus de metàfora, la podem relacionar amb el dictat del poema que vàrm fer a classe.


Per acabar, hem pogut observar que hi ha diverses metàfores d'aprenentatge a l'hora d'utilitzar l'ordinador i que cadascuna té diversos tipus d'activitats i de rols, tant per part dels mestres com dels alumnes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada